Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás velmi dôležitá. Dodržiavame samozrejme predpisy a platnú legislatívu na ochranu údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ako aj Zákon c. 122/2013 Z.z. a osobné dáta našich klientov sú archivované a spracovávané len na ich základe.

Týmto vyhlásením vás informujeme o relevantných aspektoch ochrany údajov v myRight a prijatých opatreniach na ochranu vašich práv. Prosím všimnite si najmä nasledovné: využívaním našej webstránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov a ste uzrozumení s ich poskytnutím dalším poskytovatelom za tým istým úcelom. Kedykolvek máte právo súhlas so spracovaním vašich osobných údajov odvolat.

VW AUDI ŠKODA SEAT

Spravodlivosť v emisnom škandále

  • Získajte späť nákupnú cenu, zbavte sa nafty…
  • Bez rizika, bez právnych nákladov vďaka kolektívnej akcii…
  • Rýchla a jednoduchá registrácia online…