Impressum

financialright GmbH
Friedrichstraße 191
10117 Berlín, Nemecko
Zastúpené:
Generálny riaditeľ Dr. Sven Bode
E-mail: impressum@myright.de

Registračné údaje

Registrácia v obchodnom registri.
Registračný súd: Berlín
Registračné číslo: HRB 185809
Identifikačné číslo DPH podľa § 27a nemeckého zákona o DPH:
DE295961031

Povolený vstup Services Register:

Financialright GmbH je poskytovateľom registrovaných služieb podľa § 10 ods. 1 č. 1 RDG zapísaný v registri právnických služieb pod číslom 371 / 2E / 01/0586.

Registračný orgán Amtsgericht Hamburg, divízia AS, 20348 Hamburg. Dozorný orgán i.S.d. Odsek 5 (1) (3) TMG je predseda Okresného súdu v Hamburgu, Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg.

Poistenie profesijnej zodpovednosti: Poistenie profesijnej zodpovednosti Westfälische Provinzialversicherung Aktiengesellschaft Provincial-Allee 1, 48159 Münster. Toto poistenie profesijnej zodpovednosti je v zásade platné pre činnosť v rámci EÚ.

Zrieknutie sa zodpovednosti (Disclaimer)

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za obsah na týchto stránkach podľa všeobecných ustanovení § 7 ods. 1 TMG. Podľa § 8 až 10 TMG nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať prenášané alebo uložené informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstránenia alebo zablokovania používania informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len od okamihu, kedy sa dozvieme o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

Copyright
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akékoľvek zneužitie mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Použitie súborov a kópií tejto stránky je povolené iba na súkromné, nekomerčné účely. Ak obsah na tejto stránke nie je vytvorený prevádzkovateľom, dodržiavajú sa autorské práva tretích strán. Konkrétny obsah tretích strán je označený ako taký. Ak si napriek tomu všimnete porušenie autorských práv, žiadame o zodpovedajúcu poznámku. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, takýto obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Stála kontrola odkazovaných stránok sa bez konkrétnych dôkazov o porušení nevykonáva. Odkazy okamžite odstránime, ak sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov.

Foto Credit
Michael Hausfeld